architectural technology and construction management

architectural technology and construction management

Cvr. 31413354

Lean = byggeteknisk rådgivning og projektering

LEAN er LeanDesign ApS, DanArk ApS og Virtual Design Center ApS

Nyheder

Aflevering af Tibberupskolen

Mandag den 30.10 eller mandag uge 44 var præcis den dag, som vi i februar måned 2017 meldte ud, skulle være afleveringsdag for skolens nye faglokaler. Og det lykkedes at blive færdige til tiden og skolen vil nu mandag den 06.11.2017 ibrugtage de nye lokaliteter, som er med helt nye installationer, inventar m.v. Jens Christian […]

Read More

Bæredygtige boliger og skoler

Vi er i dag blevet godkendt til at udvide vores rådgivning i bæredygtighed, til også at omfatter boliger, skoler og institutioner mv. efter DGNB ordningen. Det betyder at vi nu tilbyder vores bygherre, ikke kun at få en præ certificering, men også at rådgive hele vejen frem til, at byggeriet kan blive certificeret bæredygtigt byggeri. […]

Read More

LeanDesign flytter på Kronborg

LeanDesign flytter fra Sophie Brahes Gade 1A i Helsingør den 01. juli 2017 til Kronborg i Helsingør – vi har lejet 130 m2 på 1. sal i gavlen af den tidligere sekundløjtnant bygning, hvor vi indretter os hen over sommeren – I skal være velkommen til at besøge os. Adressen er Kronborg 2C, 3000 Helsingør […]

Read More

Lean har fået Drone

I løbet af marts måned fik vi egen Drone, som vi anvender dels til registering af eksisterende forhold som til tilstandsvurdering og besigtigelse af tag og andre bygningsdele med svær adgang. Vi arbejder i øjeblikket på at termografere fra dronen, således at vi får dels et klart billede af ejendommens varmetab som kuldebroer og lignende, […]

Read More

LEAN er blevet DGNB konsulent

Den 27.03.2017 fik vi at vide, at vi var blevet godkendt som værende DGNB konsulent og havde dermed bestået eksamen efter endt uddannelses- og kursusforløb. Vi har nu dokumentation på, at kunne rådgive og vejlede om certificeringer. Vi arbejder med LCA og LCC analyser og går gerne i dialog omkring projekter, som kunne overveje at […]

Read More

LEAN har vundet

I dag har vi netop via Mercell fået besked på, at Helsingør Kommune har tildelt os kontrakten på totalrådgivning omkring renovering af Skolen ved Rønnebær Alle i Snekkersten, Tibberupskolen i Espergærde og Nordvestskolen i Helsingør. Projektering starter her i januar måned og budgettet er på 9,6 mio. –   Jens Christian Christensen

Read More

LEAN har IKT certificering

I dag den 21. november bestod Jonas Wildt Rosenkilde fra LEAN sin eksamen i den lederuddannelse han har taget og fik dermed certifikatet. Nu har vi certifikat på, at kunne varetage IKT ledelsen på store og mindre projekter. Vi er også BIM koordinator og kan nu tilbyde, at varetage ledelsen af projekter med både IKT […]

Read More

LEAN bliver til

Fra 1. november 2016 sker sammenlægningen mellem LeanDesign ApS, DanArk ApS og Virtual Design Center ApS, hvorved LEAN  dannes. Således vil vi fremover hedde LEAN i det daglige og vores hjemmeside samler således vores ydelser og koncepter. Vi byder dig mere end velkommen. CVR. 31413354 er uændret.   Jens Christian Christensen

Read More

Virtual Design Center

LeanDesign ApS åbner nu Virtual Design Center hvor vi tilbyder, at udarbejde professionelle VDC projekter. VDC står for Virtual Design and Construction og er en international metode til 4D og 5D tidsplaner, hvor visualiseringen af tid og økonomi sker med forklaring på, hvorledes der bygges. Klik for mere på logo Jens Christian Christensen  

Read More

Igang igen hos LeanDesign

Så er vi alle tilbage efter sommerferien 2016. Vi er nu ved at være samlet igen denne uge 34, hvor alle er tilbage efter ferie siden starten af juli – vi har aldrig lukket og har derfor løbende haft bemanding på tegnestuen – så du kan altid henvende dig.   Jens Christian Christensen

Read More

LEAN

LEAN er et konsortie af LeanDesign ApS, DanArk ApS og Virtual Design Center ApS. LEAN er et rådgivende arkitekt-, bygningskonstruktør og ingeniørfirma med beliggenhed i Helsingør. Tegnestuen holder til i Helsingør, mens administrationen ligger i Hellebæk.

Se filmen om os

LeanDesign

LeanDesign tilbyder foruden traditionel rådgivning og projektering også undervisning i inddragelsen og anvendelsen af LEAN i projekteringen og dermed designfasen. Dette bidrager til en struktureret proces, hvor der er fokus på at skulle tilvejebringe det mest mulige beslutningsgrundlag for bygherren, men også øvrige implicerede. LeanDesign leverer bygbare projekter på baggrund af bæredygtig projektering. Vi yder totalrådgivning som delt rådgivning til den danske Bygge- og Anlægsbranche.

LeanDesign ApS

Bygherre Rådgivinng

Vi rådgiver dig fra den første ide eller opstået behov og hele vejen igennem dit projekt. Vores totalrådgivning omfatter både byggeprogram, skitsering som rentegning – og præcist i det omfang og den detaljeringsgrad, som du som bygherre måtte have behov for. Og mere end det, da vi også udfordrer dig i dine valg og beslutninger – lige indtil du og principielt også os, er sikre på, at du igangsætter den bedst tænkelige løsning – både funktionsmæssigt, men også arkitektonisk.

DanArk ApS

Virtual Design and Construction

Hos Virtual Design Center får du ikke alene rådgivning, men også udført bygge- og anlægsprojekter virtuelt. Vi udfører professionelt både 3D, 4D og 5D tidsplaner som visuelle film og illustrationer af projekternes gennemførelse. Således kan vi levere dit projekt virtuelt inden det endeligt skal besluttes, inden det skal bygges og inden det skal overgå til ibrugtagning samt Drift og Vedligeholdelse. Vi kan også indarbejde LCC og LCA som del af den samlede løsning.

Virtual Design Center ApS

LeanDesign Prisen

LeanDesign Prisen uddeles hvert år, første gang i 2013 og studerende på byggetekniske uddannelse herunder arkitekter,, der gennem kreativitet og teknisk forståelse kan frembringe den mest bygbare og bæredygtige detalje. Målet er, at få sat fokus på vigtigheden ved at projektere både bygbart og bæredygtigt samt at få en samling af gode eksempler på detaljer i byggeriet og dermed også at kunne følge udviklingen gennem årene. Kommende offentliggørelse af LeanDesignprisen sker som vanligt sidst på året altså november/december – følg dommerkomiteens arbejde og se vinderne her.

LeanDesignprisen

Gratis Byggetilladelse

Gratis Byggetilladelse er et koncept som er udarbejdet af Lean ApS som er rådgivende arkitekter og ingeniører med udgangspunkt i Helsingør og København. Idegrundlaget bag Gratis Byggetilladelse er at give flest mulige og privat bygherre mulighed for, at levere bedst mulige ansøgninger til myndighederne for at sikre fremtidige byggerier for private ordentlige forhold og høj kvalitet og nem og rigtig byggesagsbehandling. Vi giver således garanti på, at du rent faktisk får en byggetilladelse – det gælder dog ikke, hvor der søges om dispensation.

Gratis Byggetilladelse

Gratis Projektgranskning

Vi tror på, vore kolleger er nogle af de bedste i verden. Alligevel er det vores erfaring, at vi gennem projektgranskningen finder fejl og mangler der er nemme at rette på “papiret” men dyrt, når først byggeriet er udført. Hos Gratis projektgranskning er det arkitekter, ingeniører, konstruktører, specialister, økonomer og entreprenører der foretager projektgranskningen og ofte med inddragelse af leverandører, producenter og i nødvendigt omfang myndigheder. Vi sammensætter et team, som er tilpasset dit projekt, og laver granskningen, så projektet får færre fejl og mangler.

Gratis Projektgranskning

BIM- og IKT projekteringsledelse

Vi yder professionel projekteringsledelse, hvor vi gerne varetager ledelsen fra og med projektforslag til og med udbudsmaterialet, både i totalentrepriser som hoved- som fagentrepriser. Og vi stopper ikke der, da vi også gerne følger projektet i dets udførelse og foretager projektopfølgning undervejs i byggeriet. Vi er eksperter i 3D projektering og styring af digitalisering af projekter. Desuden rådgiver vi på DGNB certificeringsprojekter

Projekteringsledelse

Byggeledelse

Vores byggeledelse og tilsyn omfatter lige fra totalentrepriser til hoved- og fagentrepriser og vi udfører gerne byggeledelse for dig som bygherre men også gerne tilsyn for dig som rådgiver eller entreprenør. Vi foretager en organisering af kompetente og erfarne byggeledere som fagspecialister til at føre tilsyn med det udførte og ikke mindst planlagte arbejde. Skal du have foretaget kalkulationer, gør vi gerne dette.

Byggeledelse

Atrium Arkitekter

Vi er partnere og sidder i direktionen hos Atrium Arkitekter som er en sammenslutning af 12 arkitektfirmaer. Partnerne i Atrium Arkitekter er sammensat af virksomheder med forskellige ekspertiser, som tilsammen opfylder de krav som stilles til tidens planlægnings- og byggeopgaver. Det giver os mulighed for at sætte det rigtige hold til enhver opgave, og på den måde sikre en høj kvalitet i alle vores løsninger.

Atrium Arkitekter ApS
"vi er et team bestående af arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører samt byggeøkonomer. Vi yder gerne totalrådgivning men også delt rådgivning som byggeteknisk rådgivning og bygherrerådgivning. Vores speciale er foruden detailprojektering og byggeledelse med fokus på renovering, om- og tilbygning." - LeanDesign, DanArk og Virtual Design Center er ejet af BBY Holding ApS, CVR 31426154

Jens Christian Christensen BBY Holding ApS.

Arkitektrådgivning

Arkitekt

DanArk

Totalrådgivning

Arkitekt- og Ingeniørydelser

LeanDesign

Bygherrerådgvining

Byggeøkonom, byggejura

LeanDesign

Byggetilladelse

Ansøgningsmateriale

Gratis Byggetilladelse

Granskning

Projektgranskning

Gratis Projektgranskning

IKT- og BIM projekteringsledelse

Bygningskonstruktør

LEAN lead

Byggeledelse

Byggeledere, tilsynsførende

LEAN byg

VDC Projektering

Virtual Design and Construction

VDC aps

Atrium Arkitekter

Partnerskab, direktion

Atrium Arkitekter

LeanDesign Prisen

For alle studerende

LeanDesignprisen
Forside

LEAN projekter (udvalgte)